Gegevens ouder(s)

Ouder 1 *

Bent u alleenstaande? *

Ouder 2 *

Gegevens kind(eren)

Is het kind reeds geboren? *

(Vermoedelijke) geboortedatum van het kind

Is het een pleegkind? *

Heeft uw kind specifieke behoeften?

Startdatum kind *

Wenst u een 2de kind in te schrijven?

Is het kind reeds geboren? *

(Vermoedelijke) geboortedatum van het kind

Is het een pleegkind? *

Heeft uw kind specifieke behoeften?

Startdatum kind *

Opvang & locatie

Min. 3 volle dagen per week. Bij een deeltijds opvangplan is de combinatie van opvang op dinsdag en donderdag niet mogelijk.

Let op! Het overeengekomen opvangplan ligt vanaf de ondertekening van het contract tot 1 jaar (365 dagen) na de startdatum vast en kan in deze periode niet verminderd worden.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Hoeveel dagen, gemiddeld per week?

Voor de locatiekeuze wordt er geen rekening gehouden met de volgorde.

Kies minstens 1 locatie

Locatie 1 *

Locatie 2

Locatie 3

Heeft u al een kind in één van onze kinderdagverblijven?

Duid aan wat van toepassing is

Eventuele attesten kunnen opgevraagd worden door het opvanginitiatief.

Vul extra opmerkingen hieronder in